Yaran strategian ytimessä on osallistua globaalien haasteiden ratkaisemiseen tuottamalla kestäviä ratkaisuja ilmastoneutraaliin ruoantuotantoon. 

Tuulivoima

Kohti hiilineutraaliutta

Yaran tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Tavoitteeseen päästään panostamalla muun muassa energiatehokkuuteen, teknologiaan ja uusiutuviin energialähteisiin.

Lue lisää

Kestävä maatalous

Kestävä maatalous

Kestävä ruoantuotanto huomioi sekä ympäristön että kannattavuuden. Ratkaisu on hyvä sato, sillä  se vähentää ravinteiden huuhtoutumisriskiä, pienentää päästöjä ja parantaa viljelyn kannattavuutta.

Lue lisää

Vesiensuojelu

Vesiensuojelu

Maataloudella on tärkeä rooli vesiensuojelussa ja Itämeren tilan parantamisessa. Yara on kehittänyt ratkaisuja, joiden avulla ravinteet pysyvät pellossa kasvien käytössä eivätkä huuhtoudu vesistöön.

Lue lisää

Kiertotalous

Kiertotalous

Yara edistää kiertotaloutta tutkimalla, kehittämällä ja tuottamalla kierrätyslannoitteita. Tehtaillaan Yara toteuttaa kiertotaloutta hyödyntämällä kierrätettyjä raaka-aineita, sivuvirtoja ja hukkalämpöä.

Lue lisää

Lue Yaran tehtaiden ympäristötoimista