Lannoitusohjelmat luonnonmukaiseen viljelyyn

Lannoitusohjelmat luonnonmukaiseen viljelyyn

Yaran lannoitusohjelmat auttavat saavuttamaan määrältään ja laadultaan hyvän luomusadon.

Luomuviljelyn lannoitusohjelmat

VIDEO Kasvinravitsemuksen uusi olemus löytyy kierrätysravinteista

VIDEO Kasvinravitsemuksen uusi olemus löytyy kierrätysravinteista

Luomuviljely ja luomulannoitteet

Luomutilan lannoitus perustuu ensisijaisesti viljelykiertoon ja luonnonmukaisesti tuotetun eloperäisen aineksen lisäämiseen peltoon. Täydennyslannoitusta voidaan käyttää, jos riittävää ravinnemäärää ei saavuteta viljelykierrolla tai omasta tai muusta luomuyksiköstä peräisin olevalla eloperäisellä aineksella.

Kasvit tarvitsevat tasapainoisesti kaikkia ravinteita

Kasvit tarvitsevat tasapainoisen lannoituksen tuottaakseen laadukkaan sadon. Kasveille välttämättömistä ravinteista hiilen, hapen ja vedyn kasvit saavat ilmasta tai vedestä, muut 13 ravinnetta ne ottavat maan ravinnevaroista tai lannoitteista.

Kasvit pystyvät käyttämään vain epäorgaanisessa muodossa olevia ravinteita. Orgaanisessa aineksessa olevat ravinteet ovat kasveille käyttökelpoisia vasta sitten, kun maan mikrobit ovat muuttaneet ne epäorgaaniseen muotoon. Hajotukseen mikrobit tarvitsevat vettä ja lämpöä, siten ravinteet ovat kasvien käytössä vasta maan lämmettyä, usein juhannuksen jälkeen.

Ravinteiden puutos johtaa kasvuhäiriöihin ja heikompaan satoon. Samalla on vaarana, että osa ravinteista jää käyttämättä kasvukauden jälkeen, jolloin ne ovat vaarassa huuhtoutua.

Luonnonmukaisessa viljelyssä saa käyttää vain luonnosta peräisin olevia ravinteita, tämä estää esim. Yaran Kaliumsuolan ja seleenipitoisten tuotteiden käytön.

Viljavuustutkimus ja Yara Megalab -kasvianalyysi kertovat pellon ja kasvin ravinnetilasta

Lannoituksen tarkoituksena on täydentää maan ravinnevaroja niin, että viljelykasvi saa tarvitsemansa ravinteet, sillä niukin ravinne määrittää satotason. Laaja viljavuustutkimus on hyvä keino selvittää, mihin lannoituksessa tulee kiinnittää huomiota. Punainen viljavuusleima kertoo akuutista lannoitustarpeesta, ja seuraamalla ravinnetilojen kehitystä näkee, koheneeko pellon kunto vai köyhtyykö se tehtyjen lannoitusten johdosta.

Toinen tapa seurata kasvien ravinteiden ottoa on tehdä kasvukauden aikana Yara Megalab -kasvianalyysi, joka paljastaa myös piilevät ravinnepuutteet. Jos kasvustossa näkyy ravinnepuutteita, on satoa jo menetetty.

Karjanlannat lannoituksessa

Karjanlannat muodostavat tärkeän ravinnelähteen luomuviljelyssä. Niiden käytöstä luonnonmukaisessa viljelyssä on annettu tarkat ohjeet Eviran sivuilla. Yleistietoa karjanlannoista löydät Karjanlanta ja kierrätyslannoitteet -sivuiltamme.

Eri eläimistä peräisin olevat lannat poikkeavat ravinnesuhteiltaan merkittävästi toisistaan, mikä pitää huomioida lannoituksessa. Lannan hivenravinteet ovat sitoutuneena orgaaniseen ainekseen ja siten heikosti käyttökelpoisessa muodossa. Kiinteiden lantojen mangaani- ja booripitoisuus on matala kasvin tarpeeseen nähden. Samoin virtsassa kaikkia hivenravinteita on vain vähän.

Täydennyslannoitus luomuohjeiden mukaan

  • Käyttötarve ja sen perustelut kirjataan luomusuunnitelmaan tai lohkokohtaisiin muistiinpanoihin
  • Hivenravinteiden käytön perusteena voi toimia esim. viljavuusanalyysi ja kasvustosta havaittavat ravinnepuutosoireet
  • Käytetyt täydennyslannoitteet, niiden käyttömäärät ja -päivät, sekä käytön perusteet kirjataan lohkokohtaisiin muistiinpanoihin.