Yara N-Sensor™

Yara N-Sensor on kehittynein täsmäviljelytyökalumme, joka optimoi typpilannoituksen jokaiseen peltolohkosi osaan reaaliaikaisesti.

Yara N-Sensor lannoituksen tarkentamiseen

Yara N-Sensor on traktorin katolle asennettava mittari, joka mittaa kasvuston biomassaa ja lehtivihreää ja siten päättelee tarvittavan typpilannoituksen määrän. Yara N-Sensor mittaa kasvuston ottaman typen määrän mittaamalla kasvien heijastaman valon.

Yara N-Sensor on mitoitettu toimimaan normaaleilla työskentelynopeuksilla ja eri työleveyksillä.

Optimaaliset lannoitusmäärät lasketaan kasvin ja sen kasvuasteen typentarpeen perusteella. Tiedot kulkeutuvat lannoitteen levityskoneelle, joka säätää lannoitteen annostelua tarpeen mukaan. Sadon typpipitoisuuden määritys ja lannoitteen annostelun säädöt tapahtuvat reaaliaikaisesti, ilman aikaviivettä.

Kaksi eri palvelupakettia

Yara N-Sensorista on saatavilla Perus- tai Palvelu-paketti. Palvelupakettien avulla saat valitsemasi teknisen ja agronomisen tuen Yara N-Sensorin käyttöön.

Lue lisää palvelupaketeista

Tiesitkö, että Yara N-Sensor -urakointipalvelua on tarjolla jo yli 60 paikkakunnalla Suomessa? Katso sinua lähin N-Sensor-urakoitsija täältä

Yara N-Sensoreiden myynnistä vastaa Dataväxt. Pyydä laitetarjousta osoitteessa www.dataväxt.com

 

Yara N-Sensor

Yara N-Sensor™ ja Yara N-Sensor ALS™ – kaksi järjestelmää, yksi toimintaperiaate

Yara N-Sensorista on kaksi eri mallia: N-SensorTM ja N-Sensor™ ALS (Active Light Source). Suurin ero näiden kahden järjestelmän välillä on, että ALS-anturissa on oma valonlähde eli ALS-järjestelmää käytettäessä ei tarvitse ottaa huomioon valaistusolosuhteiden muutosta, vaan se valaisee kasvustoja omalla valonlähteellään. Käytännössä tämä tarkoittaa, että sitä voidaan käyttää eri vuorokaudenaikoina. Kun Yara N-Sensorin päivittäinen käyttöaika pitenee, voi päivän aikana käsitellä entistä laajemman pinta-alan. Tämän ominaisuutensa vuoksi N-Sensor™ ALS soveltuu erinomaisesti esimerkiksi urakointikäyttöön.

Uutuus! – Yara N-Sensor ALS2

Yara toi kasvukaudella markkinoille uuden Yara N-Sensor ALS2 -mallin. Malli on tuotteena aiempaa kevyempi, kuluttaa vähemmän energiaa sekä mahdollistaa lisää työtunteja vuorokauteen uuden kastekorjausmallin avulla. Uudessa mallissa on myös irrotettavat sensoripäät.

Yara N-Sensorin edut:

 • Sadon todellisen tarpeen mukaan sovitetut typpilannoitemäärät pellon kaikissa osissa estävät yli- tai alilannoituksen
 • Typpilannoitteiden käyttö tehostuu sadon suurentumisen ja/tai lannoitesäästöjen kautta
 • Typpipäästöjen riski pienenee, koska sadonkorjuun jälkeen maaperästä luontaisesti vapautuva typpi on käytetty tehokkaammin sadon muodostukseen
 • Tasaisempi kasvusto pellon eri osissa tehostaa sadonkorjuuta sekä vähentää tappioiden riskiä ja pienentää kustannuksia
 • Pellon viljavuuden, kosteusolojen ja karjanlannan tuoma vaihtelu huomioidaan lisälannoituksessa

Optimaalinen typpilannoitus Yaran lannoitteilla

Yara N-Sensor mittaa kasvien ottaman typen määrän ajon aikana. Tiedot muunnetaan heti tarvittaviksi lannoitusmääriksi ja lannoitteenlevitin reagoi mittaukseen reaaliajassa. Siksi on erityisen tärkeää valita laadukas lannoite levitykseen.

Koska Yara N-Sensor on tarkoitettu toimimaan normaalissa työnopeuksissa, lannoitteiden fyysiset ominaisuudet, kuten tasainen raekoko, mahdollistaa tarkan annostelun. Yara N-Sensor on suunniteltu toimimaan Yaran laadukkaiden lannoiterakeiden kanssa. Lue lisää YaraMila-lannoiterakeen laadusta.

Parempi sato lisätyppilannoituksella

Yara N-Sensorilla saadut sadonlisät ovat eurooppalaisissa kokeissa olleet noin 6 %. Lisäksi viljojen valkuaispitoisuus on noussut. Tarpeenmukainen levitys säästää lohkolle levitettyä lannoitteiden kokonaismäärää paremman kohdistamisen ja joissakin pellon kohdissa lannoittamatta jättämisen kautta.

Yara N-Sensorilla vähennetään myös ylilannoitusta. Esimerkiksi karjanlannan käyttö lisää lakoontumisriskiä, mutta Yara N-Sensorin avulla lakoontumisriskiä vähennetään. Lisäksi pystyssä oleva kasvusto on helpompi puida ja kuivatuskustannus jää lakoviljaa merkittävästi pienemmäksi. Laitteisto siis yhdistää hyvän sadon, taloudelliset edut sekä ympäristöhyödyt.

Tutustu Yara Kotkaniemen koetuloksiin jaetusta lannoituksesta:

Suomalaisten käyttökokemuksia
 • Soveltuu hyvin mm. urakointikäyttöön
 • Lannoitteen levitys, esim. ajonnopeus, onnistuu normaalisti, vaikka Yara N-Sensor on käytössä
 • Karjanlannan käyttö lisää typen vaihtelua pellossa, Yara N-Sensor huomioi tämän
 • Mahdollistaa tehokkaan typenkäytön ympäristötuen rajoitteiden puitteissa
 • Lannoitteen kokonaiskäyttö alenee
 • Kattava toimituspaketti, esim. Yara N-Tester -lehtivihreämittari