Tutkimus, kehitys ja innovaatiot

Tutkimus ja kehitys on liiketoimintamme perusta. Kehitämme innovatiivisia viljely- ja lannoitusratkaisuja veden ja ravinteiden käytön sekä satojen optimoimiseksi. Yaralla on kolme tutkimuskeskusta Saksassa, Norjassa ja Hollannissa. Lisäksi Suomessa sijaitsee Kotkaniemen tutkimusasema, joka on osa Yaran kansainvälistä T&K-verkostoa.

Yara Kotkaniemen tutkimusasema

 

Kotkaniemi on Yara Suomi Oy:n tutkimusasema Vihdissä, noin 50 kilometrin päässä Helsingistä. Alueella on peltoa noin 90 hehtaaria. Tutkimusasemalla  tehdään lannoituksen, kasvinsuojelun ja lajiketestauksen kenttäkokeita. Kokeiden ulkopuolelle jäävää alaa viljellään ympäristökorvausjärjestelmän mukaisesti. Ravinnetutkimusta on tehty Kotkaniemen tutkimusasemalla jo vuodesta 1961. Tutkimusasemalla tehdään vuosittain noin 50 peltolannoituskoetta 3000 koeruudulla.

Kotkaniemen tutkimusaseman tehtävänä on tuottaa tietoa siitä, miten Yara Suomen lannoitteilla päästään viljelyssä parhaaseen mahdolliseen tulokseen. Tähän tarvitaan sopivien lannoitusratkaisujen ja tuotteiden kehittämistä sekä niiden toimivuuden testaamista Suomen haastavissa kasvuoloissa.

Tavoitteena on kehittää lannoitevalikoimaa ja lannoitusmenetelmiä vastaamaan entistä paremmin nykyisiä ja tulevaisuuden tarpeita. Yara Suomen suositukset antavat varmuuden tuotteiden ja lannoitussuositusten toimivuudesta Suomen kasvuoloissa.

Yara Kotkaniemi

Ravinnetutkimus

Kenttäkokeissa selvitetään eri viljelykasveilla lannoitusintensiteetin, viljelytekniikan sekä viljelykasvin kykyä hyödyntää ravinteita eri muokkaustavoilla. Tutkimusaseman pelloilla sijaitsevat pitkäaikaiset fosfori-, rikki- ja kaliumkokeet tuovat arvokasta tietoa ravinteiden merkityksestä sadon määrään ja laatuun sekä maan viljavuuden kehitykseen. Yhteistyökumppanien kanssa toteutetaan myös lajike- ja kasvinsuojelukokeita.

Lannoitteiden ympäristövaikutuksia tutkitaan esimerkiksi kipsikokeissa, joissa kipsin levityksellä on voitu vähentää eroosiota ja vesistöjen fosforikuormitusta.

Lue lisää ympäristönhoidostamme

 

Koulutuskeskus

Kotkaniemi toimii myös viljelijöille ja muille sidosryhmille järjestettävien koulutustilaisuuksien keskuksena. Tutkimusasemalla vierailee vuosittain lukuisia vierasryhmiä tutustumassa kenttäkokeisiin asiantuntijoiden opastuksella.

Kotkaniemen tutkimusasemalla työskentelee säännöllisesti kolme henkilöä. Kasvukauden aikana henkilökunnan määrä lisääntyy, kun tutkimusasema tarjoaa maatalousalan opiskelijoille mielenkiintoisen harjoittelupaikan.

Historia – Koetoimintaa yli 60 vuotta

1960-LUKU Uusien Super Y -lannoksien lannoitussuositukset sekä kylvölannoitustekniikan eli sijoituslannoituksen kehittäminen.

1970-LUKU Boorin lisääminen Y-lannoksiin sekä rikkakasvien ja kasvitautien torjuntasuositukset.

1980-LUKU Seleenin lisääminen Y-lannoksiin, juurikkaille kehitetyt natriumpitoiset Y-lannokset sekä lannoituksen ja kasvinsuojelun yhteisvaikutuksen vakiinnuttaminen.

1990-LUKU Nurmilannoitesarjan kehittäminen ja natriumin ja sinkin lisääminen niihin. Starttilannoitus osaksi fosforitäydennystä sekä kasvinsuojelun merkitys ravinteiden hyötysuhteen nostajana.

2000-LUKU Lisätyppilannoituksen vakiinnuttaminen valkuaispitoisuuden nostamiseksi, hivenlannoitusstrategioiden kehittäminen sekä lajikekohtaisten kasvuohjelmien kehittäminen.

Y-lannoksen nimi on muutettu YaraMilaksi.

Kotkaniemen tutkimusasema
Kotkaniemen tutkimusasema

Kotkaniementie 100

03250 Ojakkala